ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ, ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ, ΑΦΙΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΛΕΠΕΝΙΩΤΟΥ & ΗΒΗΣ 21 - 105 54 ΑΘΗΝΑ
Α.Φ.Μ.:999790442 - Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ.:210.8668368 - FAX: 210.8668369
   
   
   
   
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
   
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2013
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2014
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31.12.2015
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2016
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 31.12.2016